Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

1. Αποδοχή Όρων

Από την αρχή δηλώνεται, ότι η πλοήγηση στον ιστότοπο (site), getawebsite.gr και οποιαδήποτε χρήση του και οποιαδήποτε αγορά από αυτόν, συνεπάγεται ανεπιφύλακτα εκ μέρους του κάθε χρήστη την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων χρήσης στο σύνολό τους.

2. Ο Ιστότοπος

Ο παρών διαδικτυακός τόπος εφεξής θα ονομάζεται Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ.

3. Περί Όρων

Οι όροι χρήσης αποτελούν το σύνολο των δεδομένων που παρέχονται με το παρόν κείμενο. Το παρόν κείμενο αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και του επισκέπτη/χρήστη ή του Πελάτη του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς.

4. Αλλαγές

Οι όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν και γίνονται αποδεκτοί από τον κάθε χρήστη όπως ισχύουν κατά την διάρκεια της χρήσης του παρόντος ιστοτόπου.

5. Πολιτική Cookies

Τα Cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας που αποθηκεύονται στο browser (Chrome, Firefox κλπ) που βοηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός ιστοτόπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας και να μας βοηθήσει να σας μάθουμε καλύτερα. Τα Cookies, πέραν των λειτουργικών της ιστοσελίδας, μπορεί να προέρχονται από υπηρεσίες όπως αυτές της Google ή και άλλες υπηρεσίες analytics.

Μπορείτε να διαγράψετε όποια Cookies επιθυμείτε από το browser σας οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τα εργαλεία προγραμματιστών.

6. Παρεχόμενες Πληροφορίες

Ο ιστότοπος αναφέρει ορισμένες πληροφορίες διαφόρων ειδών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αλλάξουν. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν μέρος οποιασδήποτε προφορικής ή γραπτής συμφωνίας ενδέχεται να ακολουθήσει μεταξύ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ή της εταιρίας η οποία θα τιμολογήσει την εργασία) και των πελατών ή καταναλωτών.

7. Περιορισμός – Αποποίηση Ευθύνης

Ο παρών ιστότοπος δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι χρήστες κατά την χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Σε καμία περίπτωση ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από Πελάτες ή επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι πελάτες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και οι επισκέπτες/χρήστες αυτού αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν έχει την υποχρέωση, ούτε τη δυνατότητα να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών ενδείξεων. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει και δεν συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή (ανάρτησή) τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

8. Υποχρεώσεις Του Χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο, χρέωση SMS, κτλ), την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των οποίων έχει ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια του εξοπλισμού του με τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Η χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο Πελάτης και ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο Πελάτης και ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

9. Ενσωματωμένο Περιεχόμενο Άλλων Ιστοτόπων

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

10. Τα Δεδομένα Σας

Χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας εντός του ιστοτόπου μας συμφωνείτε με την αποθήκευση των δεδομένων που αποστέλλετε και την ενδεχόμενη αποστολή των δεδομένων αυτών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων μεταξύ των Ονόματος, Τηλεφώνου, Email, Ιστοσελίδων, Μηνυμάτων σε συνεργάτες μας με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας.

Οι φόρμες επικοινωνίας αποσκοπούν στην εξυπηρέτησή σας, την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες ή καταναλωτές του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και την επίλυση αποριών πάσης φύσεως.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που έχετε αποστείλει οποιαδήποτε στιγμή. Η αίτηση διαγραφής δεδομένων μπορεί να γίνει μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected].

Έτοιμοι να αποκτήσετε τη νέα σας ιστοσελίδα;