Τι είναι το Bounce Rate;

Τι είναι το Bounce Rate;

Αφότου δημοσιευθεί μία ιστοσελίδα, σημαντικό είναι να μελετήσουμε κατά πόσο επιτυγχάνει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Αυτό, εννοείται, δε γίνεται ζητώντας τη γνώμη γνωστών μας ανθρώπων, αλλά αναλύοντας δεδομένα.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στην ανάλυση δεδομένων είναι το Bounce Rate. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως να είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας.

Τι είναι ένα Bounce;

Ως Bounce ορίζουμε μία συνεδρία επίσκεψης ενός ιστοτόπου η οποία περιλαμβάνει μόνο μία από τις σελίδες του ιστοτόπου. Εφόσον ο χρήστης επισκεπτεί κάποια δεύτερη σελίδα, παύει να είναι Bounce.

Ο ορισμός του Bounce Rate

Ως Bounce Rate ονομάζουμε το ποσοστό των επισκέψεων ενός ιστοτόπου που θεωρούνται Bounces, δηλαδή επισκέψεις μίας μόνο σελίδας.

Είναι κακό πράγμα το υψηλό Bounce Rate;

Εξαρτάται! Εφόσον ένας ιστότοπος βασίζεται στο ότι οι χρήστες πρέπει να επισκεπτούν πάνω από μία σελίδα, τότε ναι, το υψηλό Bounce Rate είναι κακό.

Εφόσον πρόκειται για έναν μονοσέλιδο ιστότοπο, τότε είναι απολύτως φυσιολογικό.

Πώς μειώνουμε το Bounce Rate;

Προκειμένου να μειώσουμε το Bounce Rate χρειαζόμαστε δεδομένα. Πρέπει να γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι χρήστες και σε ποιες σελίδες λαμβάνουν χώρα τα Bounces. Έτσι, θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας ανάλογα.

Πώς θα βρούμε δεδομένα για το Bounce Rate;

Υπάρχουν πολλά εργαλεία που κάνουν αυτή τη δουλειά. Το πιο γνωστό είναι το Google Analytics.

Για όσους θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς τις κινήσεις του χρήστη στον ιστότοπο, προτείνονται υπηρεσίες όπως το Hotjar.

Έτοιμοι να αποκτήσετε τη νέα σας ιστοσελίδα;